Trykk

PrintStream trykker hos samarbeidende trykkerier i Europa inkludert Norge som er kvalitetssikret av PrintStream. Trykkeriene produserer iht. ISO standarder innenfor trykk og har miljøsertifiseringer. Vi samarbeider med trykkerier som trykker innenfor en eller flere av følgende trykkmetoder:

  • Heat-set (magasinkvalitet)
  • Ark-offset
  • Digitaltrykk
  • Cold-set (avis)

Portalen dekker alle dine behov innenfor trykking; En «one stop shop» portal.